even wachten...

Skola: leerlingvolgsysteem voor DKO

Als leerkracht in het DKO, verlangen wij naar een goede tool die ons kan helpen bij het lesgeven. Eén plaats waar alle aspecten rond de academie worden verzameld. Wij hadden genoeg van oplossingen met spreadsheets, online documentjes delen op verschillende plaatsen, leerlingen die hun agenda niet meehebben, invulstrookjes die niet terugkeren,... In West-Vlaanderen zeggen wij dit kort: 'kèt hèt'

Daarom hebben wij Skola geprogrammeerd. Skola is dé plaats voor communicatie, lesadministratie en kalenderbeheer.

Communicatie

Gesprekken

Gesprekken

Stuur berichten naar je leerlingen (en hun ouders), naar collega's en naar het secretariaat. Zij ontvangen hiervan een email in de opgegeven mailadressen. In de mail wordt het volledige gesprek weergegeven zodat je steeds alles kan meevolgen.

Je kan ook opvolgen wie de gesprekken heeft gelezen (in Skola zelf, of in hun mailbox). Uiteraard kies je zelf of je telkens een email wilt ontvangen van de gesprekken, of als je liever de gesprekken opvolgt langs Skola.

Skoladrive

In de Skoladrive kan je bestanden delen met leerlingen. Verslagen van vergaderingen of andere documenten bewaar je in de Skoladrive van de school. Heb je zelf bestanden die je vaak gebruikt? Zet ze in je persoonlijke Skoladrive.

Lesadministratie

Lesonderwerpen en opdrachten

Hou de agenda van de leerlingen en klassen bij in Skola. Geef ze nieuwe lesonderwerpen, met opdrachten en feedback. Je kan ook de vordering per lesonderwerp aanduiden. De leerlingen zien deze opdrachten staan op hun login-scherm op de smartphone.

Deze lesonderwerpen worden automatisch verzameld in een lesonderwerpenlijst/repertoirelijst per leerling. Zo kan je niet alleen zien welke stukjes of oefeningen de leerling al heeft gedaan in jouw les, maar ook in de lessen van collega's.

Van de vorderingen van de leerling of klas, krijg je een samenvatting in een jaaroverzicht. Dit is een uitstekende tool bij bijvoorbeeld evaluatie.

Kalender

Kalender500

Maandkalender

Hou je lessen en activiteiten bij in de maandkalender van Skola. De kalenders van collega's worden volledig mee geïntegreerd. Zo zien je leerlingen welke lessen en activiteiten zij hebben bij welke leerkrachten.

Lesverplaatsingen worden in Skola ingevoerd. De lessen die niet doorgaan krijgen een rode kleur. Speciale lessen (zoals een lesverplaatsing of extra repetitie) krijgen een oranje kleur. Zo springen ze onmiddellijk in het oog als een speciale, uitzonderlijke les of activiteit

Het secretariaat kan opvragen per leerling of per leerkracht, welke activiteiten er plaatsvinden. Als er bijvoorbeeld een ouder telefoneert naar het secretariaat om te vragen wanneer die pianorepetitie doorgaat voor hun zoon, kan het secretariaat dat eenvoudig in jouw kalender nakijken.

Lokalenbeheer

Lokalen500

Vestigingsplaatsen

Ouders en leerlingen vinden op één plaats alle gegevens van de vestigingsplaatsen terug: adressen en eventueel ook telefoonnummers.

Planning en reservatie van lokalen

De medewerkers van het secretariaat kunnen volledig bijhouden welke lessen in welk lokaal doorgaan. Zij zien wanneer een bepaald lokaal vrij is, of bezet. Zij zien ook als een activiteit gepland is die nog geen lokaal kreeg toegewezen of als er overlaps zijn bij het gebruik van een lokaal. Gedaan met spreadsheets bijhouden of verwarring bij het gebruik van een lokaal.

Nog veel meer...

Dashboard

Als leerlingen inloggen, zien zij meteen de belangrijkste zaken op één pagina: nieuwe berichten, hun lesopdrachten en ook de activiteiten van de week.

Leerlingenfiche

Een ouder heeft gemeld dat haar dochter dyslexie heeft. Het is belangrijk dat deze informatie gedeeld wordt met al haar leerkrachten. De zorgcoördinator zet dit in de leerlingenfiche met het bijhorende verslag.

Planning

Hou je jaarplan bij in de planning bij elke leerling of klas. Indien gewenst kun je de kleuren van 'kunstig competent' toepassen.